Wielki Post 2010

Pokój i Dobro!

Okres Wielkiego Postu co roku daje nam możliwość zrobienia „czegoś więcej” jako chrześcijanki i jako Felicjanki, w związku z tym Biuro Sprawiedliwości i Pokoju Zgromadzenia Sióstr Felicjanek zaprasza Siostry do rozważenia jednego lub więcej zadań, które mogłyby Siostry podjąć indywidualnie lub we wspólnocie.  W tym roku koncentrujemy się na imigrantach i uchodźcach.

  1. Dołóżmy się do składki na podręczniki dla uchodźców z Sudanu przebywających w obozie w Izraelu, którzy skontaktowali się z naszym Zgromadzeniem prosząc o pomoc.
    (datki na ten cel proszę przesyłać do (S. Honoraty) (S. Wiktimy), (S. Izajaszy) a ona przekaże S Maryann Mueller, 260 S. Main St., Lodi, NJ 07644)
  2. Obejmijmy modlitwą jeden z ośrodków dla uchodźców, np. ten znajdujący się najbliżej naszego domu
  3. Przeprowadźmy składkę dla uchodźców z Haiti lub włączmy się w działania na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, organizowane na terenie diecezji
  4. Zapoznajmy się z tematyką dotyczącą imigracji i uchodźców (zob. propozycje)
  5. Rozważmy na modlitwie fragmenty Pisma świętego związane z tematyką migrantów i uchodźców (w zał.)

Proszę przesłać informacje dotyczące wybranego przez Siostry zadania wielkopostnego do Siostry Marii Ingi na adres: sminga@feliciansisters.org

Razem możemy przynieść nadzieję i uzdrowienie wielu osobom wypełniając nasz felicjański charyzmat i realizując marzenie bł. Marii Angeli, aby odnawiać duchowo nasz świat.

Życzę błogosławionego i owocnego czasu 40-dniowej odnowy!!!

Reklamy