Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 r. w Polsce został wprowadzony stan wojenny, w wyniku którego – bezpośrednio lub pośrednio – około stu osób straciło życie.  Po północy, dnia 13 grudnia rozpoczęło się posiedzenie Rady Państwa, na którym zatwierdzono przepisy prawne dotyczące wprowadzenia stanu wojennego.  Jeszce tej nocy ponad trzy tysiące osób zostało internowanych, a między nimi prawie wszystkich członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Czytaj dalej…

Reklamy