Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

.

Dnia 10 grudnia cały świat obchodzi 62. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka.

Deklaracja, stanowiąca zapis praw przysługujących każdemu człowiekowi, została uchwalona przez Zgromadzenie ONZ dnia 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.

Obchody rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mają na celu poszerzyć wiedzę na temat Deklaracji i jej znaczenia.  Każdy człowiek powinien znać, rozumieć i korzystać z przysługujących wszystkim praw.

Reklamy