Złóżcie natychmiast broń! Dla pokoju i rozwoju

Złóżcie natychmiast broń! Dla pokoju i rozwoju

W dniach 9-11 września 2009 r. Siostra Margaret Marie Padilla wraz z Siostrą Veronicą Marie Lucero uczestniczyły w odbywającej się w Mexico City 62. Konferencji Wydziału Informacji Publicznej/Organizacji Pozarządowych (DPI/NGO) jako delegatki z ramienia Organizacji Franciscan International.  Konferencja pod nazwą Złóżcie natychmiast broń! Dla pokoju i rozwoju została zorganizowana przez ONZ we współpracy z radą miasta Mexico oraz Departamentem ds. Rozbrojenia.  W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci z blisko 80 krajów.  Delegacja Organizacji Franciscan International rozdała obecnym na konferencji dokument z oświadczeniem zatytułowany: Tomorrow’s Hope: A World with Heart [Nadzieja na Jutro: Świat z Sercem] oferujący narzędzia osiągania pokoju bez stosowania przemocy i dyplomacji, promując jednocześnie umiejętności zaprowadzania pokoju dla rozwoju.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: www.franciscansinternational.org

Podczas konferencji, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2010-2020, dekadą rozbrojenia.  Otwarciem kampanii był obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Pokoju – 21 września 2009 r. promujacy kampanię WMD – We Must Disarm Campaign: Taking Action for a World Free of Nuclear Weapons [Kampania Musimy złożyć broń: Podjęcie działania na rzecz świata wolnego od broni nuklearnej]. Jeżeli pragniesz dołączyć się do kampanii WMD-We Must Disarm, wejdź na strony:

Twitter:  www.twitter.com/wemustdisarm

Face book:  www.causes.com/wemustdisarm

MySpace:  www.myspace.com/wemustdisarm

Podpisanie deklaracji:  www.unfoundation.org/we-mustdisarm

Racją bytu rozbrojenia nuklearnego jest fakt, iż globalne rozbrojenie nuklearne uwolniłoby środki finansowe, które są obecnie przeznaczane na rozprzestrzenianie się broni nuklearnej, zwiększanie budżetu militarnego; gromadzenie zapasów broni oraz fałszywe przekonanie, że broń nuklearna zapewni bezpieczeństwo.  Gdyby budżety sił zbrojnych całego świata zredukowały choćby mały ułamek, środki te mogłyby zostać wykorzystane do promocji Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych:

  1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód: Dochód 1,2 biliona ludzi nie przekracza $1 dziennie.
  2. Powszechne nauczanie: 113 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły.
  3. Równość płci:  2/3 analfabetów na świecie to kobiety; 80% uchodźców to kobiety i dzieci.
  4. Zdrowie dzieci: Corocznie umiera 11 milionów młodych dzieci.
  5. Zdrowie matek:  W krajach rozwijających się, zagrożenie śmiercią matek podczas porodu wynosi 1 na 48.
  6. Walka z HIV/AIDS:  Choroby śmiertelne zabiły osiągnięcia rozwoju w generacji ludzkiej.
  7. Zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi:  Ponad 1 bilion ludzi jest pozbawionych dostępu do czystej pitnej wody.
  8. Globalne partnerskie porozumienie:  Wiele rozwijających się krajów wydało więcej na zadłużenie i siły zbrojne, niż na opiekę społeczną.

Dołącz do Franciscans International oraz Sióstr Felicjanek promujących Milenijne Cele Rozwoju w duchu dyplomacji i bez przemocy.

Reklamy