ODDAJEMY SIĘ SŁUŻBIE EWANGELIZACJI (Art 51, p.1)

„Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc, do tego Was powołanie obowiązuje, aby nikogo nie wyłączać, boć każdy jest bliźnim naszym” (bł. M. Angela, WP, t. I, str. 123)

Nasze Zgromadzenie ma swoją własną historię bezpośredniego zaangażowania w ewangelizację:

  1. odpowiedziałyśmy na potrzeby i wezwanie Kościoła, by otworzyć placówki misyjne, które dały początek nowym prowincjom (Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia),
  2. odpowiadamy dziś na potrzebę felicjańskiej obecności w nowych miejscach, w wyniku czego mamy obecnie rozrastające się placówki w Kenii, Estonii, na Ukrainie, w Rosji i na północno-zachodnich obszarach Kanady oraz w Amazonii
  3. odpowiedziałyśmy na potrzeby czasu i służyłyśmy aż do momentu, gdy nasza obecność nie była dłużej potrzebna lub z różnych powodów możliwa (Niemcy, Mozambik, Meksyk),
  4. odpowiedziałyśmy na indywidualne prośby sióstr, które chciały podjąć służbę w misyjnych placówkach, należących do innych prowincji lub uczestniczyć w międzynarodowym misyjnym doświadczeniu Zgromadzenia.

Obecnie:

  1. Wspieramy misję w Brazylii (szczególnie w rejonie Amazonii), w Kenii, Estonii, Rosji, na  Ukrainie i północno-zachodnich obszarach Kanady.
  2. Prowadzimy nowy rodzaj misji w Kingstree (Południowa Karolina) i w Pomonie (Kalifornia).
  3. Umożliwiłyśmy siostrom udział w misji ewangelizacyjnej na Kamczatce, w Kenii, a w przyszłości również w Amazonii i na północno-zachodnich obszarach Kanady.
  4. Włączamy i zachęcamy siostry do poszukiwania nowych dróg misyjnego zaangażowania, aby odpowiadać na współczesne potrzeby ewangelizacji w świecie (jak na przykład zaangażowanie na rzecz uchodźców w Izraelu).
  5. Rozważamy prośby o felicjańską obecność w nowych miejscach, w różnych częściach świata