NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Aktualności z Prowincji

.

Działalność w miesiącu listopadzie:

New Jersey: Siostry zebrały artykuły papiernicze, pieniądze i znaczki dla więźniów przebywających w areszcie w Elizabeth, NJ, w ramach programu „Stamp Out Despair” [połóż kres rozpaczy].

New  Mexico: Siostra Judith Pike zebrała od sióstr i znajomych osób zabawki dla dzieci z  Haiti.

Dorośli korzystający z posiłków w Kuchni św. Feliksa dla Ubogich będą mogli przez cały tydzień nabyć zabawki na Boże Narodzenie dla swoich dzieci.

Siostry wraz z dwoma osobami z rodziny felicjańskiej czuwały przy Siostrze Patricii podczas jej pobytu w szpitalu.

Warszawa: W dniach 25-27 listopada cała Prowincja Warszawska łączyła się w modlitwie podczas Triduum z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w intencji życia nienarodzonych dzieci.  Była to doniosła modlitwa Kościoła w Polsce oraz Kościoła na świecie. Episkopat w Polsce ogłosił przedłużenie jednego dnia zaproponowanego przez Papieża do trzech dni modlitwy.

Siostry otrzymały informację o OKNIE ŻYCIA im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Nowym Sączu.

Przemyśl: Spotkanie Sióstr Przełożonych: Podczas spotkania Sióstr Przełożonych naszej Prowincji w dniach 19 -20 listopada w Przemyślu, S.M. Izajasza Rojek –Koordynatorka Prowincjalnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju przedstawiła Siostrom z Zarządu oraz Siostrom Przełożonym  relacje z Warsztatów i Spotkania Koordynatorek w Chicago. Ponadto podczas spotkania Siostry miały możliwość obejrzenia dwóch prezentacji: „Izrael- Ewangelizacja przez obecność” oraz  „W sercu Ukrainy”, a pozostałe otrzymały na płytkach CD dla każdej wspólnoty lokalnej. Na zakończenie spotkania siostry złączyły się w modlitwie o pokój  a pomocna była w tym prezentacja „A Milion Minutes for Peace”.

Czuwanie z Ojcem Świętym: „Zróbmy wszystko, co możliwe, aby nasze wspólnoty zakonne, parafie,  grupy modlitewne i rodziny przyłączyły się do tej powszechnej modlitwy w łączności z Ojcem Świętym. Osobista modlitwa w intencji obrony poczętego życia w jedności Kościoła jest naszym obowiązkiem i budzi wielką nadzieję, że z Bożą pomocą zwycięży cywilizacja życia i miłości”. To apel jaki skierowały członkinie biura Sprawiedliwości i Pokoju do Sióstr naszej prowincji w liście przekazanym podczas spotkania Sióstr Przełożonych.

Każda  z nas w najróżniejszy sposób angażowała się w to czuwanie. Do wszystkich wspólnot lokalnych zostały rozesłane teksty nabożeństwa na rzecz życia w formie triduum, przygotowane w porozumieniu z Przewodniczącym Polskiego Episkopatu abp. Józefem Michalikiem przez Radę ds. Rodziny. Dzień pierwszy był ekspiacją za dzieci uśmiercone przed narodzeniem i modlitwą o nawrócenie dla aborterów – rodziców, którzy nie chcieli przyjąć nowego życia, lekarza i pielęgniarki, dokonujących aborcji i osób namawiających do usunięcia dziecka. Dzień drugi to przebłaganie za grzechy in vitro: deptanie godności ludzkiej, selektywną aborcję, zniszczenie wielu dzieci w stanie embrionalnym, a także modlitwa za stosujących tę metodę oraz czas modlitwy wstawienniczej za małżeństwa, które borykają się z problemem niepłodności. Dzień trzeci poświęcony był dziękczynieniu za dar życia. W łączności z Ojcem Świętym modliłyśmy się za małżeństwa i rodziny, by ten dar szanowały.

Siostry w Domu Prowincjalnym jak i w innych domach włączyły się w triduum poprzez odmawianie przesłanych modlitw. W dniu 25 listopada Siostry z Domu Prowincjalnego uczestniczyły w czuwaniu modlitewnym w obronie życia, małżeństwa i rodziny, które zostało zorganizowane z inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin w Parafii pw. św. Trójcy w Przemyślu.

W dniu 27 listopada wszystkie złączyłyśmy się w modlitewnym czuwaniu w bardzo różny sposób. Najczęściej poprzez zaangażowanie w miejscowych parafiach. Siostry z Domu Prowincjalnego uczestniczyły w Nieszporach oraz różańcu, adoracji i Mszy św. z homilią na temat obrony życia, w Archikatedrze Przemyskiej.

Siostra Przełożona Prowincjalna wystosowała także list do Ojca świętego z zapewnieniem o naszym zaangażowaniu w czuwanie modlitewne, także Siostry drogą internetową indywidualnie wyraziły poparcie dla inicjatywy Ojca świętego.

.

Działalność CJPO w miesiącu październiku:

W dniach 7-11 papaździernika 2010 r. w Domu Centralnym Matki Bożej Dobrej Rady w Chicago odbyły się Franciszkańskie Warsztaty Mediatorów Pokoju, a w dniach 13-15 papaździernika, w tymże samym miejscu miało miejsce Spotkanie Koordynatorek Sprawiedliwości i PokojuObszerniejsze informacje na temat tych spotkań można znaleźć na postach: https://pfeliciancjpo.wordpress.com/2010/10/

Aktualności z Prowincji

.7

Działalność w miesiącu kwietniu:

Kanada: 15 maja miała miejsce uroczystość poświęcenia miejsca „Jerycho”, gdzie posługę pełnią S. Jacquie Keefe.  S. Maryann O. będzie uczestniczyć w uroczystości.  Misją Centrum jest formacja młodzieży do „zapalenia się” do szerzenia Ewangelii.

New  Jersey: Siostry przeprowadziły zbiórkę artykułów, które zostaną rozdane bezdomnym podczas „nocnego wyjścia” do nich w mieście Nowy Jork, zbiórkę dewocjonalii dla Pomony.  Trzy siostry wzięły udział w Wiecu Imigracyjnym, który odbył się 2 maja.  Siostry brały udziałw modlitwach i pieśniach z okazji Dnia Ziemii.  Cztery siostry uczestniczyły w czuwaniu modlitwenym pod hasłem „Prawo do Życia” w Wielki Piątek.  Siostra Maria Angela Machoska pracowała przez tydzień z zespołem misyjnym na Haiti.  Siostry wzięły udział w wykładzie Siostry Helen Prejean, a jedna siostra uczestniczyła w wykładzie pt.: „Woda a rozwój” w ONZ.

Nowy Meksyk: Wysłano 17  listów w ramach akcji wysyłania listów w kampanii „Chleb dla Świata”: 14 od sióstr i 3 od osób stowarzyszonych. Kilka sióstr skontaktowało się ze swoimi reprezentantami w rządzie w sprawie poparcia kredytu podatkowego od zarobków oraz kredytu „Child Tax Credit” dla pracowników i rodzin o małych przychodach.

Rzym: SM Agnieszka przekazała, że po dwie siostry z Domu Generalnego chodzą w każdą sobotę do Jezuickiego Centrum dla Uchodźców, gdzie sprzątają budynek i gotują obiad w godzinach 10:00 rano do 13:30 o południu.

PROWINCJALNE BIURO SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU

UL. SMOLEŃSK 6, 31-107 KRAKÓW

Kraków, 22 kwietnia 2010 r.

1. Dziękujemy  serdecznie każdej Siostrze, która odpowiedziała  ofiarnie na apel Matki Barbary Ann Bosch, przełożonej generalnej i  Zgromadzeniowego Centralnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju za modlitwę i  składki na potrzeby Uchodźców. Zebrano na ten cel kwotę 3.310, zł i 45  £. Pieniądze te zostały przekazane do Diecezjalnego Biura Caritas w Krakowie. W ten sposób możemy się przyczynić  choć w niewielkim stopniu do poprawy materialnego bytu  Uchodźców i Imigrantów w Polsce.

2. Z woli Bożej Opatrzności nasza Prowincja została wybrana do szczególnej opieki i  troski o dzieci nienarodzone poprzez modlitwę  i otworzone Okno Życia w Nowym Sączu. Z inicjatywy  dr inż. Antoniego Zięby, prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka bierzemy udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdy piątek w intencji: Aby wszystkie narody  całego świata zawarły w swoich prawach zapis o ochronie prawnej życia  każdego człowieka od jego poczęcia do jego naturalnej śmierci.   Również  każdego 21 dnia miesiąca włączamy się  do międzyzakonnej adoracji  w godz. 1700– 1900. w intencji wynagradzającej.

Zachęcone przez Prowincjalne Biuro Sprawiedliwości i Pokoju podjęłyśmy na nowo decyzję o duchowej adopcji i modlitwę w tej intencji.

Dzień 27 kwietnia b.r. został ogłoszony Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. W apelu zawarte są słowa: 27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku – w warunkach komunistycznego terroru – ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, okazały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego „Nie zabijaj!”: śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.

Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej „rzezi niewiniątek”, która działa się
w naszym kraju.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.

Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu.

Niech Maryja – Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia -zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka, apelują Obrońcy Życia.

3. W związku z obecną sytuacją, związaną z katastrofą samolotu prezydenckiego w  Smoleńsku  podjęto zamiar odłożenia prac sejmowych nad ustawą bioetyczną i przesunięcie  głosowania na czas po wyborach. Dlatego pragniemy zachęcić Siostry i tych z którymi spotykamy się w naszych apostolatach do akcji wysyłania  próśb  w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania metody  in vitro. Mając świadomość, że każde   posłużenie się  tą metodą  powoduje śmierć 95 % dzieci powoływanych do życia. Można włączyć się w tą akcję  poprzez pisanie listów, faksów, e-maili do Marszałka Sejmu z prośbą o wprowadzenie zakazu stosowania metody in vitro. W załączeniu przesyłamy propozycję  takiego tekstu.

Niech Bóg – Dawca Życia –  wynagrodzi każdy gest podejmowany  w trosce o życie ubogich i bezbronnych naszych Braci i Sióstr.

.

.

Nasze Siostry w Rzymie, Włochy

W ostatnich dniach Adwentu siostry z zarządu generalnego i wspólnoty sióstr domu generalnego postanowiły zrobić coś więcej, niż zwykle robią dla ubogich w Rzymie.  Zwyczajem domu generalnego jest obdarowywanie tych, którzy pukają do naszych drzwi prosząc o coś do zjedzenia, piękniejszymi i obfitszymi paczkami świątecznymi.  Oprócz codziennej paczki złożonej dwóch kanapek ubodzy otrzymali świeżo upieczone przez Siostrę Zytę babki oraz słodycze, napoje i pomarańcze.  Ponad to, tego roku siostry wyszły na ulice Rzymu, do tych ubogich, którzy nie przychodzą do naszych drzwi.

Tego roku, na dwa dni przed Bożym Narodzeniem, Siostra Zyta upiekła dodatkowo 30 babek, a siostry ze wspólnoty domu generalnego oddały swoje słodycze.  Siostry spotkały się rano, by przygotować piękne paczki świąteczne, ozdobione papierową szopką  wraz życzeniami od Sióstr Felicjanek.  Tego popołudnia sześć sióstr niosących wielkie torby z paczkami i trochę dodatkowych kanapek z pomarańczami z ogrodu przy domu generalnym, wyruszyło w kierunku rzymskiej stacji kolejowej Termini.  Można tam spotkać wielu ubogich mieszkających wzdłuż torów kolejowych, zwykle przy końcu peronów, gdzie chronią się przed deszczem i wiatrem, a nie wchodzą w drogę podróżnym.  Siostry, jak uczniowie Jezusa, chodziły po dwie.  W drodze do Termini rozdawały paczki świąteczne ubogim spotkanym na przystankach autobusowych oraz nad Tybrem.  Rozdanie paczek na dworcu Termini nie zabrało im dużo czasu z powodu ogromnej liczby bezdomnych tam przebywających.

Wielką radością było zobaczenie promieniejącej twarzy ludzi na widok tak pięknej paczki świątecznej – jak te, które można zobaczyć na wystawach sklepów – wyciągniętej w ich kierunku razem z uśmiechem i życzeniami świątecznymi.  Często odbierali ten gest jako zaproszenie do opowiedzenia nam czegoś o sobie lub poproszenia modlitwę.  Wróciłyśmy do domu niosąc ze sobą wiele twarzy, imion i historii, które zabrałyśmy do Pana, a także opowiedziałyśmy siostrom w domu generalnym.

Innym ciekawym doświadczeniem była reakcja Włochów, którzy widzieli nas podchodzących do ubogich na ulicach miasta w drodze do Termini.  Niektórzy jadący samochodem zatrzymywali się i podchodzili do nas prosząc o modlitwę w ich intencji.  Zazwyczaj nie spotykamy się z taką reakcją, gdy wychodzimy do miasta na zakupy, czy zwiedzanie.  Tym razem każda dwuosobowa grupa sióstr przeżyła takie doświadczenie.  Niech Bóg będzie uwielbiony i niech to doświadczenie wiele nas nauczy!

.

Aktualności z Prowincji

.

Działalność w miesiącu marcu:

Illinois: SM Theresa Olpindo wraz z SM Jeanine Heath uczestniczyły z grupą 50 osób w warsztatach na temat imigracji zatytułowanych: „Przekraczanie granic”, które mają miejsce we Frankfort w stanie Illinois.  Warsztaty są organizowane przez Region 3 Federacji Franciszkańskiej.  Zobaczyłyśmy krótkie nagranie wideo pt.: „Krępujące więzy” i miałyśmy odpowiedzieć z pozycji imigranta pewnego statusu.  Dowiedziałyśmy o statusach imigrantów i wskazówkach, które należy uwzględnić gdy popiera się reformę imigracyjną.

W wyniku wielkopostnego piątkowego Bingo i zbiórek pieniędzy zebrano $1600 na pomoc uchodźcom w Haiti.  Pieniądze zostaną przesłane Organizacji Catholic Relief Services na ten cel.

New Jersey: S. Angela Machowski, pielęgniarka, wylatuje w sobotę na Haiti, aby wziąć udział w akcji pomocy.

17 sióstr przekazało, że odpowiedziały na przypomnienie i napisały już do Coca Coli w sprawie etykiety na butelkach z wodą Dasani.  Cztery siostry i jedna osoba z Rodziny Felicjańskiej uczestniczyły w Wielki Piątek w czuwaniu modlitewnym pod kliniką aborcyjną w Englewood, w stanie New Jersey.

Cztery siostry uczestniczyły w wielkopostnym czuwaniu modlitewnym organizowanym przez Pax Christi.

Cztery siostry uczestniczyły w czuwaniu i ekumenicznej modlitwie pod aresztem w Elizabeth, w stanie NJ.

Jedna siostra razem z innymi działaczami na rzecz imigrantów uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem Elizabeth, w stanie NJ po rajdzie ICE zwołanym przez policję lokalną.  Policja otrzymała naganę i podjęto stosowne ustalenia, aby podobny incydent nie wydarzył się w przyszłości.

Dwie siostry uczestniczyły 22 marca w Dniu Lobby dla reformy imigracyjnej w Waszyngtonie.

Dwie siostry uczestniczyły również w wiecu w Waszyngtonie dla reformy imigracyjnej.

Jedna siostra przedstawiła osobom stowarzyszonym w stanie NJ prezentację pt.: „Kształtowanie świadomości pokoju i sprawiedliwości.”

Jedna siostra uczestniczyła w Komisji Statusu Kobiet.

Światowy Dzień Wody – na stołach w refektarzu we wspólnotach lokalnych: Niepokalanego poczęcia NMP, Maryi pełnej Ducha Świętego i Matki Bożej z Lourdes ustawiono foldery z faktami dotyczącymi zużycia wody.  Wydarzenie zorganizowała Komisja Sprawiedliwości i Pokoju NJ.

Pennsylvania: w Wielki Piątek, SM Faith uczestniczyła wraz z 50 innymi osobami w Drodze Krzyżowej zorganizowanej przez Pax Christi.  Wydarzenie odbyło się w regionie Oakland, Pittsburgh.  Procesja zatrzymywała się przy 12 różnych stacjach pomocy ludziom.

.

Działalność w miesiącu styczniu:

Kraków:

  1. Siostry felicjanki przy pomocy wolontariuszy zorganizowały kolejną WIGILIĘ dla UBOGICH w kuchni im. S.M. Samueli, przy ul. Smoleńsk 4. W radosnej atmosferze przy śpiewie kolęd około 300 osób ubogich i bezdomnych połamało się opłatkiem i spożyło pięknie przygotowaną wieczerzę wigilijną. Każdy ubogi został obdarowany paczką ze słodyczami.
  2. Siostry i pracownicy w naszych instytucjach włączyli się w powszechny apel o modlitwę za prześladowanych chrześcijan w Wietnamie.
  3. Siostry z Prowincjalnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju odebrały materiały na temat cywilizacji życia z Biura Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Materiały te zostaną rozesłane do naszych wspólnot w prowincjach.
  4. Siostry z Prowincjalnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju otrzymały wiadomość, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej masowo wpływają maile w sprawach krzyży w szkołach. Autorami  są młodzi ludzie z Lewicy domagający się zdjęcia krzyży ze ścian sal lekcyjnych. Nie wpływają natomiast maile od osób opowiadających się za ich zachowaniem. Dlatego też warto wysłać nawet krótką informację typu: „Opowiadam się za zachowaniem krzyży w polskich szkołach” na adres MEN: informacja@men.gov.pl lub na stronie internetowej ministerstwa.

Siostry zostały poproszone o poinformowanie rodziców i młodzieży o tej ważnej sprawie i włączenie się w ten apel.

New Jersey: S. Maryann pojechała w grudniu do biura senatora Lautenberg, aby prosić o ustanowienie prawa, które będzie chronić przyrodę (przepisy w zakresie zmiany klimatu) oraz chronić ubogich ekonomicznie i bezbronnych, którzy najbardziej doświadczają skutków zmiany klimatu.

Illinois: SM Jeanine Heath pokazała grupie starszych sióstr film „Spotkanie”.

7 stycznia  2010 r. siostry ze wspólnot lokalnych otrzymały listę proponowanych filmów dotyczących imigracji, które można wypożyczyć w wypożyczalniach Blockbusters lub Netflex i obejrzeć w styczniu.

Na styczniowe spotkanie – dzielenie się wiarą siostry zostały poproszone o przemyślenie „10 mitów na temat imigracji” opublikowanych w magazynie Sojourners oraz wiersza O. Larry’ego Dowling’a pt.: „Chrystus – Imigrant”.

Siostry otrzymają ponad to cytaty biblijne związane z imigracją, uchodźcami i emigrantami do przemyślenia w czasie Wielkiego Postu i zostaną poproszone o przemyślenie czy chciały podjąć się modlitwy w intencji jakiegoś aresztowanego imigranta.

Siostra Jeanine uczestniczy w spotkaniach diecezjalnych Brothers and Sisters for Immigrants (Bracia i Siostry dla Imigrantów) i zachęca siostry do wysyłania pocztówek do swoich ustawodawców z prośbą o przeprowadzenie obszernej reformy imigracyjnej.

Działalność w miesiącu grudniu:

Kraków: Wigilia w Kuchni im. S. Samueli

 

Zbliżają się rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Jednak nie dla każdego są one tak bliskie i otulone rodzinnym ciepłem.

Doświadczamy tego, na co dzień. Dziś mogłyśmy się o tym przekonać Siostry Felicjanki z Prowincji Niepokalanego Serca NMP w Krakowie, składając życzenia i łamiąc się opłatkiem z ludźmi ubogimi i bezdomnym na Wigilii, zorganizowanej w Kuchni Społecznej im. s. Samueli.

.

Wśród wzruszających licznych życzeń jedno warto przytoczyć:  „… by dobro, które Siostry czynią wróciło do Was wielokrotnie pomnożone”.   Przy takich okazjach bardziej uświadamiamy sobie jak jesteśmy potrzebne, by budzić w ludziach nadzieję na lepsze jutro i kierować ich myśli do Boga.

Na wigilii, która trwała od 11.30 do 16.00 zgromadziło się prawie 300 osób, w bardzo miłej atmosferze ciepła i miłości, długo śpiewaliśmy kolędy, niektórym ciężko było odejść, w wielu oczach można było dostrzec łzę.

A oto migawki z tego wydarzenia:

.

New Jersey (S. Maryann Mueller) Siostry były zaangażowane w dwie rzeczy:
Połóż kres rozpaczy: (zobacz poniżej) Zebrałyśmy aż 9 pudełek!! I udało nam się dotrzeć do naszych reprezentantów prawnych w sprawie reformy resortu zdrowia.

Połóż kres rozpaczy
Aresztowani w Centrum dla aresztowanych św. Elżbiety nie mają żadnego dostępu do świata zewnętrznego. Nie pozwala się im na posiadanie rzeczy osobistych lub noszenie własnych ubrań. Jedynym pocieszeniem jest to, że mogą pisać listy do swoich bliskich i rodziny lecz nie posiadając żadnych lub prawie żadnych pieniędzy, kupienie zwykłego znaczka staje się ogromnym wyzwaniem dla aresztowanych. Pomóżcie położyć kres rozpaczy!

Zorganizujcie zbiórkę w Waszej szkole lub kościele następujących rzeczy:
• dwa kieszonkowe foldery
• zwinięty biały papier
• koperty
• pocztówki
• pieniądze na zakup kart telefonicznych
• znaczki na wysyłkę w kraju i zagranicę

Rio Rancho: W McDonald’dzie położonym blisko domu pw Wniebowzięcia NMP co roku odbywały się posiłki z okazji święta Dziękczynienia – 26 listopada – dla ubogich z St. Felix Pantry (Spiżarni św. Feliksa), którzy nie mają dokąd pójść i spożyć ten posiłek. Siostra Edna Esquibel, dyrektorka St. Felix Pantry, wraz z Siostrą Claire, koordynatorką ds misji, przez cały dzień pomagały przy wydawaniu posiłku. Kilka innych Sióstr ze wspólnoty Wniebowzięcia NMP zaglądnęły, aby służyć gościnnością.

2 grudnia, Siostra Veronica Lucero weźmie udział w czuwaniu modlitewnym przy świecach przed dniem 7 grudnia: 18 Międzynarodowe Zebranie dot. zmiany klimatu, które odbywa się w Kopenhadze.  Czuwanie zostało zasponsorowane przez New Mexico Interfaith Power and Light przy współpracy z Episkopalnym Kościołem Katedralnym św. Jana w Albuquerque, NM.

Działalność w miesiącu listopadzie:

Rio Rancho: SM Dorothy podczas odwiedzin w Kalifornii przemierzała ulice Pomony,  doświadczając nowej formy posługi na tamtejszym terenie, tj. pracy z bezdomnymi.  Odwiedziła również Dom Rut dla wykorzystywanych kobiet oraz ofiar przemocy w rodzinie. Była bardzo poruszona pracą Sióstr w tamtejszych apostolatach.  SM Margaret i Danat uczestniczyły w spotkaniu nt. emigracji.

Warszawa: SM Honorata przekazała, że w tym roku przed rekolekcjami, siostry miały konferencje dotyczące zagadnień obrony życia i duchowej adopcji.  Biskup Nieć ogłosił, że w związku z tematem bieżącego roku, będzie mieć miejsce nieustanna adoracja w intencji obrony życia.  Obecnie podpisywane są petycje promujące godność osoby ludzkiej oraz prawa człowieka, uwzględniające ochronę osoby i rodziny.  Siostry są zachęcane do uczestniczenia w międzyzgromadzeniowych modlitwach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w intencji ochrony życia ludzkiego.  Siostry są również zachęcane, tam, gdzie jest to możliwe, do otwarcia swoich domów na potrzebujących, z racji kryzysu ekonomicznego w Europie.

Kraków: Planuje się budowę w pobliżu domu prowincjalnego centrum dla potrzebujących, w którym będzie punkt informacyjny, kuchnia dla ubogich, łazienka i pralnia.  Ten projekt powstanie przy współpracy z Ojcami Kapucynami.

Kanada: S Mary Ann pracuje z Katolicką Ligą Kobiet nad zachęcaniem miejscowej ludności do popierania pracy zespołu krajowego, który ma swoją reprezentację przy Radzie Biskupiej.  Siostra Jacquie przekazała, że:

1.  W dniu 24 października, w godz. 8:30 rano do 15:00, w Domu Jerycho odbywał się Dzień Sprawiedliwości Społecznej dot. zatrudnienia oraz Dzień zanurzenia dla nauczycieli z zarządu katolickich szkół z regionu Niagara.  Do południa omawiano zatrudnienie nauczycieli w prawie 30 agencjach na Półwyspie Niagara.  Popołudnie poświęcono na proces integracji, słuchając osobistych historii osób i wydarzeń, a następnie omawiano zmiany osobowe i strukturalne oraz odpowiedzi.

2.  Komisja Dni Integracji Ekumenicznej Sprawiedliwości ma spotkanie z organizacjami w Hamilton i różnych częściach kraju nad dalszą organizacją przyszłego obozu sprawiedliwości.  Dom Jerycho jest brany pod uwagę jako miejsce zamieszkania podczas tego obozu.

Działalność w miesiącu październiku:

*Buffalo: Poniżej zostały podane niektóre z podjętych ostatnio działań Komisji Pokoju i Sprawiedliwości: promowanie nieustannej katolickiej nauki społecznej; ogłoszenie naszej własności „Miejscem Pokoju” i ponowienie tego wydarzenie co roku podczas Transitusu; działalność na rzecz „pro life”, włączając zniesienie kary śmierci; edukacja w kierunku zniesienia uprzedzeń;  promowanie pokoju; działanie w zarządach niektórych organizacji na terenie (VIVE, LCWR, Gerard Place); edukacja sióstr podczas zebrań otwartych z prelekcjami; stwarzanie możliwości wypożyczania nagrań DVD i spotkań dyskusyjnych na palące problemy; przyjmowanie grup modlitewnych, od których ofiary przeznaczone zostały na sponsorowanie różnych działań; uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach na temat pokoju i sprawiedliwości;  zachęcanie do znajomości z kandydatami politycznymi oraz programami partii politycznych;  zachęcanie do wysyłania listów oraz e-maili do polityków w kraju i za granicą podejmujących zagadnienia sprawiedliwości społecznej, łącznie z wykorzystaniem finansów; zaangażowanie w działalność na terenie lokalnym (VOICE Buffalo, przeciwstawianie się hazardowi w kasynach, spotkania zapoznawcze dla mieszkańców terenu, itd.); wspieranie działalności na rzecz katolickiej sprawiedliwości społecznej;  praca bezpośrednio z ubogimi; obrona kobiet i dzieci odnośnie w/w zagadnień; Środowisko dla ludzkości;  posługa więźniom i ich rodzinom; promowanie świadomości globalnej w zakresie następujących zagadnień: tania siła robocza, handel człowiekiem, zadłużenie światowe, ochrona środowiska, itd.;  zachęcanie do odpowiedzialnej konsumpcji (kupowanie produktów fair trade, unikanie spółek typu WalMart);  promowanie ekologii (recyklowanie, ogrodnictwo);  działanie w kierunku zamknięcia „Szkoły Ameryk”

*Kanada: 1. Dom Jerycho włączył się do ekumenicznej komisji sprawiedliwości w celu podjęcia badań nad ubóstwem w Regionie Niagary i opracowania zaleceń, aby odpowiedzieć na te potrzeby i sprowokować zmiany strukturalne.  Komisja składa się z reprezentantów Kościoła Rzymskokatolickiego, luterańskiego, baptystów oraz anglikańskiego.

2.  Na prośbę Kanadyjskiego Centrum ds. Różnorodności Kulturowej, Dom Jerycho nawiązał rozmowy w celu rozpoznania w jaki sposób możemy złączyć nasze wysiłki promowania tolerancji i akceptacji między wszystkimi religiami i grupami kulturowymi i etnicznymi w Toronto oraz regionie Południowego Ontario.

*Chicago : Wielkopostna jałmużna została przeznaczona na działalność tzw. Kółka Zofii – miejsca, w którym przebywają kobiety bezdomne, prostytutki czy uzależnione.

Siostry odpowiedziały na sygnały akcji zwanej Project Irene (zajmującej się zagadnieniem pokoju i sprawiedliwości w odniesieniu do kobiet i dzieci w Stanie Illinois, USA).  Siostry wpisały się również na inne zaproszenia do działania otrzymane emailem.

Planuje się powtórne poświęcenie domu prowincjalnego w październiku z racji przypadającej XX rocznicy obwołania go “Miejscem Pokoju”.  Czas przedpołudniowy wypełni jeden z naszych kapelanów, a następnie sakrament pojednania; w tym czasie kończymy nasze istnienie jako Prowincja Matki Bożej Dobrej Rady, a zaczynamy jako Prowincja Najświętszej Maryi Panny Matki Nadziei.

*Livonia: Siostry wysyłają listy oraz kontaktują się telefonicznie z ustawodawcami w sprawie podjęcia działań dotyczących zagadnień polecanych przez organizacje: Network, Franciscans Action Network oraz Pax Christi.

Siostry wyrażają swoje poparcie dla zagadnień Kultury Życia poprzez obecność podczas czuwań modlitewnych oraz posługę jednej siostry w Klinice Ciąży Zagrożonej.

*Lodi: uczestnictwo w seminarium medialnym FAN na temat zmiany klimatu uznanej podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska, z modlitwą podczas lunchu i obiadu w refektarzu domu prowincjalnego.

Tom Mann, członek naszej Komisji Sprawiedliwości, nauczyciel historii w Szkole Średniej, pokazał uczniom podczas spotkania film “Peaceprints” (Ślady pokoju).

Siostry zbierały różne artykuły dla zatrzymanych w Areszcie Elizabeth w ramach dzieła „Zgasić rozpacz”.  Zaaresztowani mogą otrzymywać artykuły piśmiennicze i znaczki 2 razy w roku: podczas Bożego Narodzenia i w lipcu.  Zebrałyśmy znaczki (krajowe i międzynarodowe), kartki oraz inne artykuły piśmiennicze.  Wśród zatrzymanych znajdują się kobiety, które zostały uprowadzone do Stanów Zjednoczonych w ramach handlu żywym towarem, a którym udało się uciec lecz z racji nie posiadania odpowiednich papierów zostały skierowane do aresztu.  Niektóre z nich przebywają w areszcie już ponad 4 lata.

Reklamy

One comment on “NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s